Copenhagen Health Science Partners – nye forskningssamarbejder som motor for sundhed og vækst

I det danske sundhedsvæsen er vi i disse år meget optaget af, hvordan vi skal løse de voksende udfordringer på sundhedsområdet. Vi har en aldrende befolkning, flere med kroniske sygdomme, stigende udgifter til medicin og behandlingstilbud, brug for mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer samt øgede forventninger fra borgerne. Politiske tiltag og strukturelle ændringer af forskellige karakter vil være en del af løsningen. Men uden forskning og innovation kombineret med hurtig og effektiv implementering af ny viden går det ikke. I Danmark skal vi udnytte, vores stærke position inden for sundhedsvidenskab, sundhedsteknologi og hele life science industrien.

Mange af de sundhedsudfordringer som forskningen skal være med til at løse, er meget komplekse. De kan ikke længere løses af forskeren som ’the lonely rider’ med 1-2 ph.d.-studerende. Vi har brug for store forskningssamarbejder på tværs af universiteter og hospitaler, hvor den basale, den translationelle, den kliniske og den sundhedsteknologiske forskning i fællesskab bidrager til at finde, udvikle og implementere løsninger. Dette gør vi allerede i Danmark, men vi skal blive endnu bedre.

Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er en ramme, som skal gøre det nemmere at forske og samarbejde på tværs af Københavns Universitet og hospitalerne i Region Hovedstaden. Det gør vi ved at initiere og understøtte en række tværgående forskningssamarbejder kaldet Clinical Academic Groups (CAGs). En sådan CAG ledes af et formandskab bestående af én forsker fra universitet og én forsker fra regionen. Ud over formandskabet kan en CAG have op til 10 key members, som kan komme fra andre organisationer, herunder fra private virksomheder. I en CAG skal forskerne, sammen med klinikerne, udvikle nye metoder til forebyggelse og behandling og sørge for, at den nye viden hurtigere kommer patienterne til gavn.

Gennem excellent forskning og effektiv implementering af ny viden er CHSP med til at forbedre outcome for danske patienter. Derudover CHSP gerne bidrage til det danske life science økosystem, med værdiskabende samarbejder i life science industrien.

Næste kapitel tager vi hul på, når vi i nær fremtid udvider partnerkredsen til også at omfatte DTU og Region Sjælland. Vi håber at dette udvidede partnerskab og det endnu mere komplette Greater Copenhagen Health Science Partners, vil styrke Danmark som en interessant samarbejdspartner for universiteter og internationale firmaer inden for life science.

Læs magasinet Greater Copenhagen Life Science hvor direktør Per Jørgensen fortæller om CHSP og CAGs i to artikler:

Copenhagen Health Science Partners – New Research Collaborations Promoting Health and Growth

From petri dish to bedside implementation

Begynd at skrive og tryk enter for at søge

Launch of CAGs in CHSP, 2018, CAGci, MICROBIOME, ROAD CHILD with Per E. Jørgensen, Ulla Wewer, Diana Arsovik Nielsen and Lars GaardhøjGreater Copenhagen Health Science Partners