Ph.d.-studerende Christian Bredgaard Jensen fra CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

Mød ph.d.-studerende Christian Bredgaard Jensen fra

CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

Ph.d.-studerende:
Christian Bredgaard Jensen,
læge og ph.d.-studerende,
Ortopædkirurgisk Afdeling,
Hvidovre Hospital.

Christian Bredgaard Jensen

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

“Målsætningen med mit ph.d.-projekt er at opnå viden om betydningen af bedøvelsestype på forløbet efter operation med indsættelse af kunstigt knæ-/hofteled grundet artrose (slidgigt). Hyppige årsager til forlænget indlæggelse efter operation med kunstig knæ-/hofteled er nedsat styrke i benet samt vandladningsstop. Begge disse årsager er blevet kædet sammen med brugen af rygmarvsbedøvelse. I dag benyttes primært rygmarvsbedøvelse, hvilket vi vil sammenligne med fuld bedøvelse.

Vi vil udføre kliniske studier på de 3 hyppigste typer af operationer med indsættelse af kunstige knæ-/hofteled. Studierne vil undersøge, om der er forskelle i evnen til at gå, brugen af smertestillende og forekomsten af vandladningsstop umiddelbart efter operationen, alt afhængig af om der bruges rygmarvsbedøvelse eller fuld bedøvelse. Da der årligt udføres ca. 22.000 kunstige knæ-/hofteled grundet artrose i Danmark alene, og dette tal forventes at stige, er der behov for at kunne tilbyde effektive og sikre patient-forløb for at imødekomme behandlingsbehovet i fremtiden. Det vil vi gerne bidrage til”.

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“Når en patient med mulig artrose skal undersøges og efterfølgende behandles, så er der mange sundhedsfaglige med forskellige baggrunde og specialer inde over et sådant forløb. Det samme gør sig gældende, når det handler om forskningen på området. Til dagligt beskæftiger jeg mig primært med den kirurgiske del. Men det at være en del af CAG ROAD (CAG Research OsteoArthritis Denmark) betyder, at man nemt får en berøringsflade med andre faggrupper og specialer, som også forsker i artrose. Det giver en fantastisk mulighed for samarbejde og er en god kilde til inspiration. Som et konkret eksempel giver de symposier om behandling af artrose, som afholdes af CAG ROAD, indblik i den nyeste viden på området og mulighed for at sparre med forskere og andre ph.d.-studerende. For en ung forsker inden for artrose er det meget givende”.

Christian Bredgaard Jensen

 

05.05.2022

Artrose CAG ROAD om slidgigtArtrose CAG ROAD om slidgigt