De 4 CAG ledelser modtager diplom og håndtryk fra rektor og regionsdirektør

De fire vindende CAG-ledelser modtog alle et diplom og en buket af rektor Henrik C. Wegener og regionsdirektør Hjalte Aaberg.

Læs en kort beskrivelse af de fire CAGs her:

Tidlig opsporing og individuel behandling af allergi

Det danske sundhedsvæsen håndterer et stadigt større antal danskere, der lider af allergiske sygdomme som eksem, astma, høfeber samt fødevare- og medicinallergi. Allergiske sygdomme rammer alle aldersgrupper og kan vare en hele levetid. Udover at reducere livskvalitet kan det også øge forekomsten af hjerte-, psykiatriske og autoimmune sygdomme og forkorte levetid.

Allergi-CAG’en bliver drevet af professor Jeanne Duus Johansen fra Herlev og Gentofte Hospital og professor Carsten Geisler fra SUND og de skal gennem de næste år forbedre den tidlige opsporing af allergi og udvikle nye individualiserede behandlinger gennem en holistisk tilgang i patientbehandlingen på tværs af sektorer. Forskningen skal gennemføres i samarbejde med førende eksperter fra almen praksis og højprofilerede basalforskere i immunologi.

Skræddersyet behandling af hjertesygdomme med sundhedsdata
Hver fjerde dansker dør af hjertesygdom og næsten en halv million danskere lever med en hjertesygdom. De nuværende diagnostiske metoder inden for kardiologien fører generelt til upræcise diagnoser og behandlingen er ikke tilpasset til forskellige typer af patienter. Det får ofte fatal betydning for patienter med iskæmisk hjertesygdom, myokardiesygdomme, arytmier, medfødte hjertesygdomme og hjertepatienter, der skal behandles akut på skadestuerne.

Professor Henning Bundgaard fra Rigshospitalet og professor Søren Brunak fra Proteincentret på SUND står bag Hjerte- CAG’en, der vil benytte sundhedsdata fra danske patienter til at øge indsigten i molekylære og cellullære sygdomsmekanikker i henhold til genetisk viden.

Universitetshospitalerne i Region Hovedstaden varetager hvert år flere end 50.000 patienter og det er hensigten at forskningen skal bidrage til at mindske – eller helt afskaffe – sygelighed og dødelighed af hjertesygdomme gennem en mere effektiv og præcis diagnostik og behandling af hjertepatienter.

Effektiv behandling af blodkræft
I Danmark er der 600 nye tilfælde af blodkræft – også kendt som leukæmi – om året, hvoraf 40-50 tilfælde er børn. 60 procent af blodkræftpatienter dør og overlevelsen er ikke forbedret gennem flere år.

Blodkræft-CAG’en, der bliver drevet af professor Kristian Helin fra SUND og BRIC skal sammen med Kirsten Grønbæk fra Rigshospitalet forbedre den nuværende diagnostik og behandling af blodkræftpatienter med eksisterende metoder og lægemidler og udvikle targets til ny medicin i samarbejde med lægemiddelindustrien. Sideløbende skal CAG’en styrke den kort- og langsigtede forskning på området og integrere den i undervisningen på de medicinske uddannelser.

Øget fysisk aktivitet i den kliniske medicin
Manglende fysisk aktivitet og stillesiddende livsstil er årligt skyld i flere end 40 millioner dødsfald på verdensplan og bliver i Danmark betragtet som en af de store udfordringer mod folkesundheden. Det skyldes, at manglende aktivitet i mangle tilfælde fører til kardiovaskulære sygdomme, kræft, luftvejssygdomme og sukkersyge.

Klinisk Professor Michael Kjær fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet og Bispebjerg-Frederiksberg Hospital skal sammen med Flemming Dela fra Biomedicinsk Institut på SUND øge samarbejdet og videndelingen mellem forskere på universitetet og kliniske forskere på hospitalerne, så man kan intensivere brugen af fysisk aktivitet til forebyggelse, sygdomsbehandling og genoptræning. Enhedens arbejde skal desuden bruges til at lave flere eksperimentelle projekter med fysisk aktivitet og til at udvide pensum på medicinuddannelsen.

For at få yderligere information omkring de enkelte CAG’s, kan I læse yderligere her på siden, under “Clinical Academic Groups”. denne side opdateres løbende i takt med, at der sker fremdrift i de enkelte CAGs.

Lancering af CAGs, 12. juni 2017, Sophie Hæstorp Andersen taler foran publikum