Mød ph.d.-studerende Louise Hindsø fra CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

Mød ph.d.-studerende Louise Hindsø fra

CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

CAG Research in OsteoArthritis Denmark (ROAD)

Ph.d.-studerende:
Louise Hindsø,
læge, ph.d.-studerende,
Afdeling for Røntgen og Skanning,
Rigshospitalet og
Ortopædkirurgisk Afdeling,
Amager og Hvidovre Hospital

Læge, ph.d.-studerende Louise Hindsø, CAG ROAD, til venstre i billedet i selskab med kollegerne Caroline Clausen, Mikkel Taudorf og Lars Lönn. Alle læger og interventionsradiologer på Afdeling for Røntgen og Skanning, Rigshospitalet.
Læge, ph.d.-studerende Louise Hindsø, CAG ROAD, til venstre i billedet i selskab med kollegerne Caroline Clausen, Mikkel Taudorf og Lars Lönn. Alle læger og interventionsradiologer på Afdeling for Røntgen og Skanning, Rigshospitalet.

Hvad går dit ph.d.-projekt ud på?

“Mange mennesker, der har slidgigt i knæet, og som endnu ikke er kandidater til kirurgi, lever med daglige smerter og nedsat funktionsniveau. Ofte opnås ikke tilstrækkelig smertedækning på gængse behandlingstilbud som træning, medicin og indsprøjtninger med binyrebarkhormon. I vores projekt undersøger vi en ny behandlingsmetode, som har til formål at mindske inflammation i knæleddet, der ofte er den dominerende årsag til smerterne. Det er et lille indgreb, der udføres i lokalbedøvelse via et stik i lysken. Her skabes adgang til blodbanen, og blodkarret følges indvendigt ned til knæet, hvor små, sygdomsfremkaldte blodkar lukkes indefra. Patienterne udskrives samme dag og kan genoptage vanlig aktivitet. Tidlige resultater, fra eksperter rundt omkring i verden, ser meget lovende ud. Vi er ved at afslutte et klinisk forsøg, der skal give os mere viden om denne behandling, og vi ser frem til at præsentere resultaterne”.

 

Hvad betyder det at være en del af en CAG?

“Ovenstående projekt ligger i krydsfeltet mellem interventionsradiologi, ortopædkirurgi og reumatologi. Samarbejdet mellem disse specialer er essentielt for projektets tilblivelse, udførelse og fremtid. CAG ROAD er et oplagt forum til at dele viden, erfaringer og nye tiltag på tværs af specialer og med patienterne i fokus”.

Louise Hindsø

 

09.08.2023

Artrose CAG ROAD om slidgigtDownload hæfte om de 18 CAGs i GCHSP