Et styrket Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) lancerer den 4. juni fire nye Clinical Academic Groups

Den 4. juni lancerer vi 4 nye Clinical Academic Groups (CAGs), der skal samarbejde på tværs af hospitaler og universiteter for at øge den translationelle forskning og medvirke til, at de nyeste forskningsresultater hurtigere tages i anvendelse til gavn for patientbehandlingen. De fire nye CAGs er de første udnævnte efter at partnerskabet i august 2018 blev udvidet, så GCHSP nu består af Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

De fire nye CAGs vil inden for hvert deres forskningsområde samle klinik, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling på tværs af partnerskabsorganisationerne. Ved lanceringen præsenterer de deres CAG og fortæller, hvilken forskel deres samarbejde vil betyde for patienterne. Regionsrådsformændene for Region Sjælland og Region Hovedstaden vil være til stede og fortælle om deres visioner for samarbejdet.

GCHSP tæller i forvejen otte CAGs, der nu bliver til tolv. Samarbejdet giver mulighed for at styrke forskning, innovation og klinisk udvikling i Greater Copenhagen. I fællesskab kan de fire partnerorganisationer understøtte større projekter og prioriteringer inden for sundhedsforskning og dermed fremme sundheden for patienter og borgere i Østdanmark.

De fire organisationer samarbejder ikke kun tæt i GCHSP-regi. Den 1. februar i år åbnede de f.eks. samarbejdet om Personlig Medicin i Østdanmark, der råder over et fælles datacenter, et genomcenter og biobankcenter. Også her er fremtidens behandling af patienter i centrum. Der er oplagte samarbejdsflader mellem GCHSP og Personlig Medicin Østdanmark.

Lanceringen foregår i Mærsk Tårnet i København og alle interesserede er velkommende.

Se program for CAG-lancering den 4. juni 2019 og tilmeld dig

Om GCHSP og CAGs

Kernen i GCHSP er etableringen af en række CAGs på områder med særligt potentiale. En CAG er en stærk, forskningsmæssigt orienteret samarbejdskonstruktion med forskere og klinikere fra hospitaler, universiteter og øvrige samarbejdspartnere.

De første CAGs blev udnævnt i juni 2017 og den 28. juni 2018 blev der tilføjet fire nye CAGs. I august kom Danmarks Tekniske Universitet og Region Sjælland med i samarbejdet og den 4. juni 2019 udnævner de fire organisationer yderligere fire CAGs.

Læs mere om CAGs

Det overordnede formål med personlig medicin er at skabe bedre muligheder for forebyggelse, helbredelse, livskvalitet og overlevelse ved at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient.

Læs mere om Personlig Medicin i Østdanmark

Board of Partners, som er den øverste ledelse i GCHSP, består af med de to rektorer og de to regionsdirektører. Styregruppen for GCHSP er et Executive Board, hvis formandskab består af Dekanen fra SUND, Prorektor fra DTU, Direktør for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden og Direktør for Produktion, Forskning og Innovation fra Region Sjælland.

Læs mere om ledelsen af GCHSP

Artrose CAG ROAD om slidgigtLancering af Clinical Academic Groups 2019