Flemming DelaProfessor, Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen

    Leder af forskningsgruppen Xlab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Hans forskning fokuserer på områderne diabetes, metabolisme, fysisk aktivitet og inaktivitet, kardio-vaskulære sygdomme, mitokondrie fysiology.

    Start typing and press Enter to search