Ph.d.-studerende Jeppe Vibæk Jensen fra CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity – in an Aging Population (ACUTE)

Mød ph.d.-studerende Jeppe Vibæk Jensen fra

CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity –

in an Aging Population (ACUTE)

CAG Prognostication of Acute Recovery Capacity –

in an Aging Population (ACUTE)

Ph.d.-studerende:

Jeppe Vibæk Jensen

Studiet udføres i Akutmodtagelsen, på Klinisk Forskningsafdeling på Hvidovre Hospital samt på Afdeling for øjensygdomme Rigshospitalet-Glostrup.

Jeppe Vibæk Jensen

Projektets titel
Vision impairment and all-cause hospitalization in a Danish emergency medical department: a prospective observational study.

Hovedvejleder
Professor Steffen Heegaard
Afdeling for Øjensygdomme, Rigshospitalet – Glostrup

Bi-vejleder
Professor Ove Andersen
Klinisk forskningsafdeling, Hvidovre Hospital

 

“Op til mit nuværende ph.d.-forløb har jeg været ansat på Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet Glostrup i en introduktionsstilling. Jeg har tidligere været ansat på Bornholms hospital med tilknytning til akutmodtagelsen. Gennem mine ansættelser har jeg oplevet hvor stor en rolle synet spiller i patientens virke og jeg har erfaret at synsforbedrende tiltag kan have stor effekt på patientens trivsel. Synsnedsættelse kan være uerkendt og nogle opdager det for sent til at det er muligt at forbedre. Jeg har erfaret at viden om øjne og synsnedsættelse er begrænset udenfor en øjenafdeling og at tilgængeligheden til øjenundersøgelse og -diagnostik kan være forbundet med besvær og lang ventetid.

Mit mål med ph.d.en er først og fremmest at kortlægge hvilke konsekvenser synsnedsættelse har for både patienters fysiske og mentale sundhed. Herunder om det direkte eller indirekte kan lede til indlæggelse og død. Jeg ønsker desuden at undersøge om synsforbedrende tiltag, sat i værk efter en simpel screening ved indlæggelse, kan forbedre patienters livskvalitet og sundhed. En sådan screening vil forhåbentligt kunne bedre synet og sundheden for personer som har uerkendt synsnedsættelse”.

Jeppe Vibæk Jensen

 

19.04.2022

Begynd at skrive og tryk enter for at søge

ACUTE CAG bidrager til bedre udnyttelse af varme hænder og senge i en pandemitidArtrose CAG ROAD om slidgigt